Real Time Analytics

Mã khuyến mãi của bạn là

KMT6WS

Vui lòng đưa mã số này cho nhân viên khi thanh toán cho các sản phẩm giường ngủ gỗ để được giảm giá ngay 500,000 VND cho hoá đơn mua giường gỗ tại Nội thất Phú Quý.

  • Mã có giá trị đến ngày 31/9/2017
  • Áp dụng cho cả đơn hàng online và đơn hàng mua tại showroom, tại tất cả các cửa hàng bán giường gỗ thuộc hệ thống Nội thất Phú Quý
  • Chỉ áp dụng cho sản phẩm giường gỗ tự nhiên
  • Nếu có nhiều chương trình khuyến mãi cùng một lúc, chỉ có chương trình khuyến mãi có giá trị cao nhất được áp dụng
Real Time Web Analytics